INNOWACYJNE ODLEWNICTWO
OD 1986 ROKU

Spomasz Odlewnia to znaczący producent dwuwarstwowych odlewów walców młyńskich wytwarzanych według najnowszej światowej technologii.​

AKTUALNY PROGRAM PRODUKCJI ODLEWNI

 • odśrodkowe odlewy walców młyńskich i do innych urządzeń rozdrabniających o średnicy od 160 do 600mm
 • odśrodkowe odlewy walców oraz walce do kalibracji rur dla hutnictwa
 • odśrodkowe odlewy walców oraz walce do walcowni bruzdowych dla hutnictwa
 • odśrodkowe odlewy tulej silnikowych do lokomotyw
 • odśrodkowe odlewy cylindrów do młotów kuzienniczych
 • odśrodkowe odlewy z żeliwa stopowego i żeliwa sferoidalnego
 • odlewy maszynowe z żeliwa szarego
 • odlewy maszynowe z żeliwa sferoidalnego
 • kooperujemy w zakresie produkcji tulej do silników spalinowych lokomotyw
 • dostarczamy walce do kalibracji rur, do klatek redukcyjnych dla hutnictwa polskiego i na eksport

ZAPEWNIAMY OPTYMALNĄ JAKOŚĆ ODLEWÓW

Proces wytwarzania odlewów objęty jest procedurą systemu zapewnianiainneości ujętą w normie ISO 9001. Kontroli podlega 100% produkcji odlewni. Odlewy wysyłane do odbiorcy posiadają świadectwo jakości. Reputacja niezawodnego dostawcy i dbałość o jakość produkowanych odlewów jest dla nas celem nadrzędnym. Prowadzimy kompleksowe badania tworzyw odlewniczych oraz gotowych wyrobów:

 1. analizę składu chemicznego żeliwa za pomocą spektrometru emisyjnego
 2. kontrolę procesu odlewania
 3. badanie jakości gotowych odlewów:
  • składu chemicznego
  • własności wytrzymałościowych i twardości
  • wymiarów i powierzchni odlewów
  • badania mikrostruktury odlewów

ODLEWY OŚRODKOWE TULEI W KOKILACH RUROWYCH

Gatunki żeliw : ZI200, ZI250, żeliwo specjalne wg ZN, stopowe wg uzgodnień

Wymiary tulei:

 • średnice D: od 140 do 620 mm
 • długości L: do 1600 – 2250 – 1300 mm

Ponadto odlewamy odśrodkowo tuleje z kołnierzem lub kielichem

ODLEWY FORMOWANE W FORMACH PIASKOWYCH WG DOSTARCZONEJ DOKUMENTACJI LUB WZORÓW

GATUNKI ŻELIW

 • ZI200, ZI250 (DIN 1691 – GG 20, GG 25) masy odlewów do 500 kg
 • steroidalne Zs50007 (DIN 1693 – GGG 50) masy odlewów do 100 kg
 • żeliwo stopowe wg uzgodnień

FORMOWANIE

 • maszynowe (skrzynki 500x600x260/265)
 • ręczne – odlewy średnie

OBRÓBKA CIEPLNA

Wyżarzanie normalizujące, odprężające, zmiękczające.

DOKŁADNOŚĆ ODLEWÓW

PN-72/H-83104 ISO 8062 DIN 1686
Formowanie ręczne IV kl. CT10-CT12 GTB 17
Formowanie maszynowe III kl. CT8-CT11 GTB 16